Infiintare asociatie

Avocat Bucuresti > Asociații Fundații > Infiintare asociatie

ASOCIATIA este o forma a ONG-ului, prin care minim trei persoane, cu “capacitate deplina de exercitiu a drepturilor civile”, cunosc si inteleg implicatiile infiintarii unei organizatii non-profit cu personalitate juridica, aloca o cantitate de timp si resurse materiale (munca si / sau bani si / sau bunuri).

A fi fondator si membru al unei Asociatii implica si costuri si anumita raspundere morala si juridical, implica drepturi si obligatii.

Membrii fondatori vor stabili, de comun acord, scopul asociatiei, obiectivele acesteia, mijloacele / activitatile pe care ar urma sa se actioneze pentru realizarea scopurilor si obiectivelor si denumirea pe care ar urma sa o poarte.

Conform OG 26/2000 modificata prin L 246/2005, principalele etape parcurse sunt urmatoarele:

  1. Rezervarea denumirii – la Ministerul Justitiei
  2. Stabilire sediu social
  3. Intocmirea actelor: Actul constitutiv si Statutul
  4. Constituirea patrimoniului initial
  5. Cazierul fiscal al membrilor – fondatori
  6. Dobandirea personalitatii juridice la Judecatoria din raza sediului social
  7. Legalizate incheierii emise Judecatoria in raza careia isi are sediul Asociatia; inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Actul Constitutiv si Statutul se incheie in forma autentica ori atestat de catre avocat.

Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) datele de identificare a asociatilor (minim trei asociati fondatori): numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;

c) denumirea asociatiei;

d) sediul asociatiei;

e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si / sau in bani al asociatilor.

In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;

g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;

i) semnaturile membrilor asociati.

Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) elementele prevazute in cazul Actului Constitutiv, cu exceptia celor de la lit. g) si h);

b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;

c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;

d) drepturile si obligatiile asociatilor; e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei;

Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat.

Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC / banca aleasa de catre membrii asociati, aport minim egal cu cel putin un salariu minim pe economie.

Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei (5 RON): valabila  trei luni.

Taxa judiciara de timbru: 39 RON.

Caziere fiscale ale asociatilor fondatori: 5 RON in 10 zile lucratoare sau 20 RON in 5 zile lucratoare, pentru fiecare asociat, valabile 30 zile de la emitere.

Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI / BI).

Distribuie aceasta pagina
CONSULTANTA JURIDICA ONLINE
Cabinet avocat -Dinu & Asociatii - Bucuresti
Adresa
Șos. Panduri nr. 21, bl. P8, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 5, Bucuresti
Telefon
+40786 611 199
office@avocatidda.ro
Program
Luni – Vineri

09:00 – 16:00
Avocat Online
userscrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram