Infiintare I.F.N.

Avocat Bucuresti > Infiintare I.F.N.

INFIINTARE IFN – INSTITUTIE FINANCIAR NEBANCARA

In vederea infiintarii unei Institutii Financiare Nebancare - IFN - initial se inmatriculeaza la Registrul Comertului un S.A.

La rezervarea numelui este obligatoriu ca societatea care desfasoara activitatea de creditare sa includa in denumire sintagma: “institutie financiar nebancara” sau prescurtat I.F.N;

Capitalul social-minim este echivalentul a 200.000 Euro si trebuie depus intr-o banca din Romania. Ulterior se va obtine o notificare de la banca unde s-a depus capitalul social;

In Actul Constitutiv – la obiectul principal de activitate – se vor putea include numai activitati de creditare(art. 7 alin. 1 din O.G. 28/2006), adica credite de consum, credite ipotecare , credite imobiliare, microcredite.

Pentru a putea desfasura activitatile prevazute in obiectul de acivitate, este necesara obtinerea de catre I.F.N. a documentului emis de Banca Nationala, care atesta inscrierea in Registru General.

FORMA JURIDICA A IFN ESTE ACEEA DE SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI. Se inregistreaza la Registrul Comertului.

ETAPE INFIINTARE IFN

Rezervare nume: este obligatoriu ca o societate care desfasoara activitatea de creditare sa includa in denumire sintagma: “institutie financiar nebancara” sau prescurtat I.F.N.

Act constitutiv- trebuie semnat de fondatori sau actionari.

Dovada varsarii capitalului social-minim echivalentul a 200.000 Euro – intr-o banca din Romania (dupa deschiderea contului pe baza rezervarii de nume).

Dovada spatiului, sediului social- (contract de comodat sau inchiriere sau sediu propriu ); extras de carte funciara;

Declaratie a actionarilor; Declaratie a administratorilor; Declaratie cenzori; Notificare de la Banca unde se depune capitalul social (banca elibereaza o dovada ca societatea are cont deschis si ca si-a depus capitalul social).

In Actul Constitutiv – la obiectul principal de activitate – se vor putea include numai activitati de creditare(art. 7 alin. 1 din O.G. 28/2006), adica credite de consum, credite ipotecare , credite imobiliare, microcredite.

Se interzice I.F.N. desfasurarea de acivitati de atragere de depozite ori alte fonduri nerambursabile de la public.

Nu pot fi fondatori, actionari semnificativi, conducatori, administratori, auditori financiari ai unui I.F.N. :

- persoane nominalizate in listele prevazute la art. 23 si 27 din Legea 535/2004 ( spalare de bani).

- persoane impotriva carora au fost pronuntate hotarari definitive pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals ori alte fapte penale.

In termen de 30 de zile de la inmatricularea la Registrul Comertului (obtinerea certificatului de inmatriculare) I.F.N. are obligatia de a notifica Bancii Nationale a Romaniei, in vederea inscrierii in Registrul General la Banca Nationala pentru obtinerea autorizatiei de desfasurare a activitatii.

NOTIFICAREA SI DOCUMENTATIA NECESARA INSCRIERII IN REGISTRUL GENARAL LA BANCA NATIONALA

Pentru a putea desfasura activitatile prevazute in obiectul de acivitate, este necesara obtinerea de catre I.F.N. a documentului emis de Banca Nationala, care atesta inscrierea in Registru General. In vederea obtinerii documentului mentionat, in termen de 30 de zile de la data inmatricularii la Registru Comertului, se trimite Bnacii Nationale o cerere de inscriere in Registrul General.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

a) un exemplar original al actului constitutiv sau copie legalizata depus la Registrul Comertului. Actul constitutiv va fi incheiat sub forma autentica sau cu o data certa, data ce reprezinta momentul subscrierii capitalului social.

b) copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de Registrul Comertului si de pe incheierea de inmatriculare.

c) documentatie pentru conducatori: copie de pe actul de identitate conform cu originalul, curriculum vitae semnat si datat, care va cuprinde mentionarea institutiei de invatamant precum si anul absolvirii; o prezentare detaliata a activitatii desfasurate; copia documentului care atesta absolvirea studiilor superioare; certificat de cazier judiciar valabil; un chestionar completat si semnat (exista un model standard)

Conducatorii I.F.N. trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele conditii:

  • sa aibe onorabilitatea corespunzatoare functiei;
  • sa nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui egent economic;
  • sa aibe experienta intr-un domeniu considerat relevant pentru Banca Nationala (adica sa fi lucrat in domeniul bancar sau financiar-contabil cel putin 2 ani);
  • sa asigure conducerea de zi cu zi a activitatii numai in cadrul institutiei financiare nebancare in care sunt numiti si cel putin unul dintre acestia sa cunoasca limba romana;
  • conducerea trebuie sa fie asigurata de cel putin 2 conducatori, salariati ai institutiei respective, desemnati conform statutului.

d) documentatia pentru administratori este la fel ca cea pentru conducatori (fara copie care atesta absolvirea studiilor), plus o declaratie pe proprie raspundere( exista model stas)

e) documentatie pentru actionarii semnificativi, persoane fizice: copie act identitate, curriculum vitae, declaratie pe propria raspundere.

Banca Nationala va putea solicita suplimentar si alte informatii pentru actionarii care detin in mod indirect participatii de 10% sau mai mult din capitalul social.

f) lista participatiilor Institutiei Financiare Nebancare si a actionarilor semnificativi, conducatorilor, administratorilor in alte societati comerciale.

g) lista cu actionarii semnificativi, inclusiv cu cei care detin in mod indirect participatii de cel putin 10% din capitalul social al I.F.N. semnata de conducatorii acesteia.

Pentru fiecare dintre actionarii semnificativi lista va cuprinde: nume, prenume, adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al I.F.N. si drepturile de vot.

Calitatea actionarilor semnificativi si structura grupurilor din care fac parte trebuie sa corespunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a institutiei financiare nebancare.

In acest sens: actionarii semnificativi trebuie sa poata justifica in mod satisfacator provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei la capitalul social al institutiei financiar-nebancare; actionarii semnificativi trebuie sa furnizeze, potrivit reglementarilor Bancii Nationale suficiente informatii care sa asigure transparenta necesara pentru identificarea structurii grupului din care fac parte

h) studiul de fezabilitate, insusit de conducatori si administratori, care va cuprinde: tipul de operatiuni prevazute a se desfasura, descrierea clientelei si a produselor si serviciilor oferite acesteia; structura organizatorica a I.F.N., atrbutiile fiecarui compartiment, competentele conducatorilor, ale persoanelor care asigura conducerea compartimentelor; estimarile situatiilor financiare (cuprinzand bilantul, contul profit si pierdere) pe primii 2 ani de functionare, intocmite cu respectarea reglementarilor in materia emise de Banca Nationala.

i) pentru auditorul financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania care atesta autorizarea in calitate de auditor financiar, declaratia semnata de auditorul financiar care sa confirme incheierea unui contract de audit cu I.F.N. si o declaratie pe propria raspundere.

j) declaratie semnata de conducatorii I.F.N. privind existenta normelor interne, aprobate de organele statutare, care reglementeaza activitatea I.F.N., eleborate in conformitate cu cerintele ordonantei si reglementarilor Bancii Nationale, cu precizarea acestora

k) orice alte date, informatii si documente considerate necesare in vederea evaluarii institutiei financiar nebancare.

Dosarul prezentat in sustinerea cererii de luare in evidenta trebuie sa cuprinda toate documentele prevazute de Ordonanta 28/2006 si Norma nr. 4/2006.

In cazul cand documentatia este incompleta sau prezinta deficienta, solicitantul are obligatia sa le remedieze in termenul stabilit de Banca Nationala.

Daca toata documentatia este completata , Banca Nationala va elibera si va transmite I.F.N. documentul care atesta luarea in evidenta in Registrul General, in termen de 60 de zile de la notificare.

PENTRU ACTIONARII SEMNIFICATIVI PERSOANE STRAINE

Pentru persoanele care nu si-au stabilit domiciliul, dar si-au stabilit resedinta in Romania, pentru care este obligatoriu remiterea de catre Banca Nationala a certificatului de cazier judiciar, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat din tara de origine si din tara in care si-au stabilit anterior resedinta, daca aceasta este alta decat tara de origine.  Pentru persoanele care nu si-au stabilit resedinta in Romania se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat din tara de origine si din tara in care si-au stabilit resedinta in prezent, daca aceasta este alta decat tara de origine.

Costuri pentru Registrul Comertului – aprox. 700 lei. Costuri pentru Banca Nationala – aprox. 1000-1200 lei

Distribuie aceasta pagina
CONSULTANTA JURIDICA ONLINE
Cabinet avocat -Dinu & Asociatii - Bucuresti
Adresa
Șos. Panduri nr. 21, bl. P8, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 5, Bucuresti
Telefon
+40786 611 199
office@avocatidda.ro
Program
Luni – Vineri

09:00 – 16:00
Avocat Online
userscrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram