Infiintare P.F.A.

Avocat Bucuresti > Infiintare P.F.A.

INFIINTARE PFA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

 

Procedura legala prin care persoanele fizice se pot inregistra si autoriza pentru desfasurarea de activitati economice sub forma de Persoana Fizica Autorizata, este reglementata prin – OUG 44/2008 şi OUG 46/2011.

Pentru infiintare PFA, persoanele fizice au obligatia să solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionării, înainte de începerea activitătii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite pe scurt PFA.

Desigur ca orice activitate economică desfăsurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate trebuie să fie înregistrată si autorizată, in conditiile legii si potrivit calificarilor profesionale din domeniul pentru care se autorizeaza. In acest sens pentru infiintarea unui PFA, sunt exigibile persoanele care au varsta peste 18 ani si au fie pregatirea sau experienta profesionala in domeniul pentru care doresc sa se autorizeze.

Persoana fizică autorizată va tine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Principala diferenta dintre persoana fizica autorizata (PFA) si Intreprindere Individuala (I.I.) apare in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevede urmatoarele: “Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii”

CE VA PUTEM OFERI PENTRU INFIINTAREA UNUI PFA

– redactam documentele necesare infiintarii PFA-ului;

– pregatim dosarul pentru a fi depus la Registrul Comertului;

– reprezentare juridica la Registrul Comertului pentru inmatricularea PFA ;

– eliberarea documentelor si inmanarea acestora catre client, impreuna cu indrumarile necesare dupa infiintare

DOCUMENTE NECESARE INFIINTARE PFA:

1. Carte de identitate al titularului PFA – copie;

2. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra spatiului unde se va stabili sediul social – copie. Se va redacta de catre noi un Contract de comodat, la care se va adauga copia Incheierii cadastrale sau Certificat de Atestare Fiscala de la Directia de Impozite si taxe Locale;

3. Avizul Asociatiei de proprietari ( in cazul cand sediul se afla intr-un bloc de locatari/proprietari);

4. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică autorizata (original, la notariat);

5. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ; certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale); atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate; atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ; orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

DURATA INFIINTARE PFA

De regula termenul de inmatriculare poate fi intre 3 – 5 zile, daca exista toate documentele necesare pentru ca dosarul sa fie complet.

COSTURILE INFIINTARII UNUI PFA, II sau IF:

Tarife valabile pentru Servicii Bucuresti – Ilfov

  • Infiintare PFA – 300 RON. Termen 3-4 zile de la data depunerii dosarului;
  • Infiintare II (Intreprindere Individuala) – 300 RON. Termen 3-4 zile de la data depunerii dosarului;
  • Infiintare IF  (Intreprindere Familiala) – 350 RON. Termen 3-4 zile de la data depunerii dosarului.

In afara de costurile prezentate mai sus, cad in sarcina dumneavoastra urmatoarele costuri :

  • Taxa de rezervare nume firma la Registrul Comertului 72 lei
  • Taxa notariala pentru, specimen de semnatura, (obligatoriu se da personal numai in fata notarului public) aproximativ 60 lei (in functie de notar)
  • Taxele de Registru
Distribuie aceasta pagina
CONSULTANTA JURIDICA ONLINE
Cabinet avocat -Dinu & Asociatii - Bucuresti
Adresa
Șos. Panduri nr. 21, bl. P8, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 5, Bucuresti
Telefon
+40786 611 199
office@avocatidda.ro
Program
Luni – Vineri

09:00 – 16:00
Avocat Online
userscrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram